Obowiązki po porodzie

Odbiór aktu urodzenia, numeru PESEL, wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski, wizyty patronażowa i położnej. Zobacz, jakie obowiązki po porodzie czekają młodą mamę.

Uff, jest już po porodzie. Prawdopodobnie przez ostatnie miesiące ciąży czułaś się, jak ociężały balon. Do tego już nie mogłaś doczekać przyjścia na świat maluszka. Jednak wraz z przyjściem na świat oczekiwanego przez dziewięć miesięcy potomka, pojawiają się nowe obowiązki wraz z terminami ich wykonania.

Nadanie imienia, odbiór numeru PESEL i aktu urodzenia

Najważniejsza formalność po porodzie. Bez nadania imienia, a właściwie zarejestrowania dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego i odebraniu numeru PESEL właściwie nie można zrobić nic. Nie zapiszesz dziecka na badanie, nie złożysz wniosku o urlop macierzyński, becikowe lub 500+. Bez PESELu nie ma formalnie obywatela, a musi być on przypisany do osoby z imienia i nazwiska. Jak to wygada w praktyce.

Po porodzie szpital wysyła do USC odpowiedniego do miejsca urodzenia dziecka (NIE zameldowania matki!) informację, że tego a tego dnia, o tej i o tej godzinie przyszedł na świat syn/córka takiej a takiej pani. Następnie w ciągu 21 dni matka lub ojciec dziecka ma obowiązek udać się do tegoż aby: nadać imię dziecku i wskazać adres zameldowania dziecka, odebrać akt urodzenia i numer PESEL dziecka. Jeśli żadne z rodziców nie wykona tego obowiązku w terminie, wówczas dokumenty zostaną i tak wydane, ale z imieniem… wybranym przez urzędnika. Oczywiście rodzic ma możliwość zmiany takiego imienia, niemniej jest to związane z kolejnymi formalnościami.

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski

Jeśli matka chciałaby skorzystać z urlopu macierzyńskiego po porodzie dziecka, musi dostarczyć do pracodawcy wniosek o urlop macierzyński. Jeśli zamierza skorzystać również z urlopu rodzicielskiego, moment złożenia wniosku wpływa na wysokość zasiłku macierzyńskiego, jaki otrzyma. Jeśli chce otrzymywać zasiłek macierzyński w wysokości 80% tzw. podstawy wymiaru zasiłku, przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, wniosek powinien być złożony w ciągu 21 od dnia porodu. Jeśli wniosek zostanie dostarczony później, wówczas mama będzie otrzymywać zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku przez czas urlopu macierzyńskiego i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego. Za pozostały okres, zasiłek będzie wynosił 60%. Do wniosku o urlop należy dołączyć akt urodzenia dziecka oraz oświadczenie o nieskorzystaniu z urlopu rodzicielskiego podpisany przez drugiego rodzica (jeśli tylko mama zamierza z niego skorzystać).

Wizyta położnej środowiskowej

Po porodzie, przysługują położnicy co najmniej 4 wizyty położnej środowiskowej. Po co są takie wizyty? Zadaniem położnej jest wsparcie młodych rodziców w pierwszych tygodniach po porodzie. Wyedukuje także rodziców w tematach związanych z szeroko pojętą pielęgnacją noworodka. Pomoże między innymi zadbać o kikut pępowinowy i pokaże, jak go pielęgnować. Może również nauczyć rodziców kąpania dziecka, jeżeli o taką pomoc poproszą. Ocenia ogólny rozwój dziecka, może kontrolować przyrost wagi. Położna środowiskowa pomoże zdjąć szwy położnicy, obejrzy krocze po porodzie, gdyby coś wzbudzało niepokój u młodej mamy. Doradzi też w kwestii karmienia piersią (do którego powinna zachęcać) lub mlekiem modyfikowanym. Spotkania z położną środowiskową mogą być źródłem bardzo przydatnej wiedzy dotyczącej pielęgnacji i rozwoju dziecka.  Położna sprawdzi także, czy dziecko znajduje się pod dobrą opieką i warunkach bytowych, to znaczy: czy jest w ogólnie dobrym stanie, czy jest zadbane, czy nie ma przesłanek do niepokoju o życie lub zdrowie dziecka. Jeśli dojdzie do wniosku, że w domu noworodka stosowana jest np. przemoc, powinna ten fakt zgłosić odpowiednim służbom.

Wizyta patronażowa u pediatry

Obowiązki po porodzie związane są także z wizytami u lekarza z noworodkiem. Między innymi w ciągu 1-2 tygodni od wyjścia ze szpitala mama powinna odbyć wizytę patronażową z noworodkiem. Pediatra sprawdzi ogólny stan zdrowia dziecka, zważy je i zmierzy, ustali termin pierwszego szczepienia, odpowie na pytania i wątpliwości rodzica. Jeśli to pierwsze dziecko, mama będzie miała okazję poznać się z pediatrą.

Badanie bioderek w poradni preluksacyjnej

W czasie wizyty patronażowej lekarz wystawi skierowanie do poradni preluksacyjnej. Taka placówka zajmuje się wykrywaniem wad wrodzonych i rozwojowych stawów biodrowych u dzieci. Wczesne wykrycie wady pozwala na jej całkowite wyleczenie. Zbyt późne badanie lub brak kontroli u specjalisty może prowadzić do problemów z chodzeniem u dziecka, a nawet trwałym kalectwem. Badanie to przeprowadza się między 6. a 8. tygodniem życia dziecka.

Kontrola u ginekologa

Po 6. tygodniach od porodu, mama powinna udać się na kontrolną wizytę do ginekologa. Lekarz sprawdzi stan krocza, czy wszystko zagoiło się prawidłowo, zbierze wywiad o samopoczuciu mamy. Jeśli wystąpią problemy, ginekolog zaleci odpowiednie postępowanie, ewentualnie plan leczenia i czas wizyty kontrolnej.

Share: