Patologia ciąży

Nie wszystkie ciąże przebiegają prawidłowo. Patologia ciąży, bo tak można nazwać wszystkie choroby i nieprawidłowości w przebiegu ciąży, wymaga najczęściej stałej opieki lekarskiej, a niektóre przypadki hospitalizacji na oddziale patologii ciąży. Jakie nieprawidłowości wymagają skierowania na oddział szpitalny, a kiedy można pozostać w domu?

Na oddział patologii ciąży kierowane są te ciężarne, u których wystąpiły powikłania wymagające stałej obserwacji i leczenia, a opieka ambulatoryjna (poza szpitalem) jest niewystarczająca dla zapewnienia bezpieczeństwa matce i dziecku. Jakie przypadki wymagają hospitalizacji?

Zagrożenie porodem przedwczesnym

O porodzie przedwczesnym mówimy, kiedy do porodu dojdzie między 23. a 37. tygodniem ciąży. Jeśli istnieje ryzyko urodzenia dziecka przed 38. tygodniem, ciężarna powinna być hospitalizowana. Dotyczy to w szczególności zagrożenia porodem przed 32. tygodniem ciąży, kiedy dziecko ma niewykształcone narządy i wymaga wyspecjalizowanej opieki medycznej tuż po porodzie.

Cukrzyca ciążowa

W Polsce wszystkie ciężarne bada się rutynowo na obecność cukrzycy ciążowej. Jest to niebezpieczna choroba, która może prowadzić do nadciśnienia, stanu przedrzucawkowego, zakażenia dróg moczowych, porodu przedwczesnego, obumarcia płodu w ostatnich tygodniach ciąży,  wielowodzia, osłabienia układu odpornościowego, kwasicy ketonowej, a nieleczona może prowadzić do wad rozwojowych płodu.

Jeśli matka choruję na cukrzycę lub ta została wykryta w czasie ciąży, koniecznym jest wdrożenie leczenia. Na samym początku wystarczy zmiana diety. Jeśli to nie pomaga, wówczas włącza się leczenie insuliną.

Sama cukrzyca nie jest wskazaniem do hospitalizacji przez większość ciąży  i zazwyczaj zmiana w nawykach żywieniowych wystarcza. Jednak przed samym porodem ciężarna może otrzymać od swojego lekarza prowadzącego skierowanie do szpitala od 38. tygodnia ciąży lub na parę dni przed terminem porodu. Celem takiej hospitalizacji jest obserwacja parametrów życiowych noworodka oraz podjęcie decyzji, czy ciąża powinna zostać zakończona porodem naturalnym, czy cesarskim cięciem.

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze w ciąży, to jedna z chorób bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia matki i dziecka. Jednocześnie jest to jedno z częstszych powikłań, dotyka około 10-12% ciężarnych. O nadciśnieniu mówimy wówczas, gdy ciśnienie tętnicze utrzymuje się na poziomie nie mniejszym niż 140/90 mm Hg.

Nadciśnienie tętnicze może doprowadzić do stanu przedrzucawkowego i rzucawki. W ich następstwie może dojść do ograniczenia ilości tlenu i pokarmu, dostarczanych do płodu za pośrednictwem łożyska. W konsekwencji dziecko może urodzić się ze zbyt niską wagą urodzeniową, może dojść do przedwczesnego odklejenia się łożyska, problemów z krwawieniem, pęknięcia wątroby, udaru, czy w najbardziej skrajnym przypadku – do śmierci. Więcej na temat stanu przedrzucawkowego i rzucawki przeczytasz tutaj: Stan przedrzucawkowy i rzucawka.

Ciężarna otrzyma skierowanie do szpitala od lekarza prowadzącego, jeśli nie uda się unormować wartości ciśnienia w warunkach ambulatoryjnych lub, gdy podejrzewa się niekorzystny wpływ nadciśnienia na dobrostan płodu.

Choroby wątroby

Cholestaza ciężarnych, to choroba polegająca na nieprawidłowej reakcji wątroby na wysoki poziom estrogenów i progesteronu wytwarzanych przez łożysko. Objawia się to świądem skóry.

Zespół HELLP, to kolejna choroba wątroby, stanowiąca zagrożenie dla życia dziecka. Dotyka 0,2-0,3% ciężarnych, a objawia się bólami nadbrzusza, nudnościami i wymiotami, białkomoczem, bólem głowy, narastającymi obrzękami. Powikłania po zespole HELLP prowadzą do krwotoków, nieprawidłowej pracy narządów, obrzęku płuc. Leczenie wymaga wcześniejszego ukończenia ciąży i leczenia z pomocą leków.

Choroby nerek

Do chorób nerek wymagających stałej opieki lekarskiej należą: przewlekłe zapalenie kłębuszkowe nerek, zespół nerczycowy, kamica, niewydolność nerek. W szpitalu lub przychodni przyszpitalnej opiekę znajdą także ciężarne po przeszczepie nerek lub wymagające stałej dializoterapii. Prowadzenie ciężarnych z wymienioną przypadłością może się odbywać ambulatoryjnie, a w sytuacjach tego wymagających, ciężarna może otrzymać skierowanie do szpitala.

Patologia łożyska

Wady w rozwoju, nieprawidłowe funkcjonowanie lub zagnieżdżenie się łożyska prowadzą w rezultacie to jego niewydolności, a to stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka oraz matki.  Łożysko jest odpowiedzialne za dostarczenie do płodu niezbędnych substancji odżywczych i tlenu, przy jednoczesnym odprowadzeniu produktów przemiany materii i dwutlenku węgla. Do tego łożysko produkuje hormony i substancje białkowe, które wpływają na prawidłowy rozwój płodu i zdrowie samej ciężarnej.

Przedwczesne odklejenie się łożyska skutkuje obumarciem płodu, wstrząsem i zaburzeniami krzepnięcia krwi u matki. Tak samo, gdy łożysko nie odkleja się samoistnie lub w całości po porodzie, może dojść do bardzo poważnych powikłań w okresie połogu, łącznie ze śmiercią matki. Taka sytuacja wymaga usunięcia resztek łożyska z macicy.

W przypadku patologii łożyska, konieczna jest natychmiastowa hospitalizacja ciężarnej, a w niektórych przypadkach, przerwanie ciąży niezależnie od tygodnia ciąży.

Zaburzenia wzrastania płodu

Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu (IUGI), to sytuacja, w której masa ciała płodu jest mniejsza niż 10 percentyl standardowej krzywej masy ciała dla wieku ciążowego. Zaburzenie wagi ciała nie bierze pod uwagę innych wymiarów płodu, a dotyka 3-10% ciąż.. Dziecko po urodzeniu wymaga fachowej opieki lekarskiej, a kobiety u których zdiagnozowano zaburzenia wzrastania płodu powinny być pod ścisłym nadzorem USG, KTG i kontroli ruchów płodu. Jest to o tyle istotne, że ryzyko obumarcia płodu powyżej 36. tygodnia ciąży jest w tym przypadku relatywnie duże.

Patologia ciąży a szpital

Otrzymując skierowanie do szpitala od ginekologa prowadzącego ciążę, należy pamiętać, że jest to podyktowane najlepszą troską o dobro dziecka i matki. Hospitalizacja na oddziale patologii ciąży może niejednokrotnie uratować nie tylko zdrowie, ale także życie obojga. Stąd otrzymując takie, przyszła mama nie powinna opóźnić wizyty w szpitalu, ani się jej obawiać.

Share: