Skoki rozwojowe w 1 roku życia

Skoki rozwojowe, to momenty, w których następują duże zmiany w układzie nerwowym dziecka. Po nich nabywa nowych umiejętności. Czas w którym następują skoki rozwojowe zdefiniowany jest nieformalnie, ponieważ pojęcie to nie jest oficjalnym terminem w świecie nauki.

Skoki rozwojowe poprzedzają okresy gorszego nastroju u dziecka. Jest wtedy bardziej marudne, płaczliwe, gorzej je lub przeciwnie, staje się bardziej osowiałe, chce “wisieć” na piersi i potrzebować większej niż dotychczas bliskości. Są to oczywiście pewnie uogólnienia, bo również brak zmian w nastroju nie byłby niczym niezwykłym.

Te różnice w zachowaniu mają być efektem postępujących zmian w układzie nerwowym dziecka. Zaczyna postrzegać świat coraz dokładniej i intensywnej, a to z kolei może powodować duży stres. Rodzic może mieć wrażenie, że dziecko cofnęło się ze swoimi umiejętnościami, w stosunku do tego, co potrafiło dotychczas. Potem niespodziewanie okazuje się, że właściwie z dnia na dzień maluszek nabył nowych umiejętności.

Skoki rozwojowe – kiedy występują?

Przyjmuje się, iż w pierwszym roku życia dziecko przechodzi przez 7 skoków rozwojowych. Przy czym warto mieć na uwadze, że czas ich wystąpienia liczony jest od planowanej daty porodu. Skoki rozwojowe w 1 roku życia pojawiają się w kolejnych tygodniach:

  • 5 tydzień
  • 7-9 tydzień
  • 11-12 tydzień
  • 14-19 tydzień
  • 22-26 tydzień
  • 33-37 tydzień
  • 41-46 tydzień

Jakie zmiany zachodzą w poszczególnych skokach rozwojowych?

I skok rozwojowy – 5 tydzień

Dziecko zaczyna coraz uważniej przyglądać się i słuchać. Jest wrażliwsze na bodźce, które do niego docierają. Interesuje się coraz bardziej otaczającymi go przedmiotami. Żywo reaguje na dźwięki, dotyk, czy zapach. Pojawiają się łzy i pierwszy prawdziwy uśmiech.

II skok rozwojowy – 7-9 tydzień

Maluszek zaczyna rozróżniać regularności pojawiające się w dźwiękach, zapachach, smaku. Unosi głowę i próbuje przekręcać się z pleców na brzuch. Macha kończynami, próbuje dotykać przedmiotów, rozgląda się, przygląda wyrazom twarzy. Zaczyna też wydawać dźwięki i słuchać siebie. Chętnie słucha piosenek.

III skok rozwojowy – 11-12 tydzień

Niemowlę zaczyna piszczeć i bawić się własnymi rączkami. Dostrzega szczegóły przedmiotów. Widać wyraźnie, że reaguje na ton głosu i intensywność światła. Odpowiada uśmiechem za uśmiech. Coraz chętnie poznaje świat, wkładając rączki do buzi.

IV skok rozwojowy – 14-19 tydzień

W trakcie tego skoku dziecko wydaje z siebie coraz więcej dźwięków, a także rozpoznaje niektóre, które słyszy np. swoje imię. Potrafi także dać znać np. poprzez wyciągnięcie rączek, że chce być podniesione. Zaczyna rozumieć krótkie sekwencje zdarzeń np. jak wyciągnę rękę, to mogę chwycić, a potem włożyć do buzi. Dziecko może przekręcać się z pleców na brzuch lub odwrotnie. Cieszy się też swoim odbiciem w lustrze, a wszystko co jest w stanie złapać, wkłada do buzi.

V skok rozwojowy – 22-26 tydzień

Dziecko zauważa, że jest niezależne od matki. Potrafi ocenić swoją fizyczną odległość od rodziców. Pojawia się tzw. lęk separacyjny. Często w tym kresie niemowlaki źle śpią, gorzej jedzą, stają się nieśmiałe w stosunku do obcych. Zaczyna dostrzegać szczegóły i to, że jego działanie może powodować konsekwencje np. naciśnięcie pstryczka włącza światło.

VI skok rozwojowy – 33-37 tydzień

Zaczyna zauważać, że to co go otacza można kategoryzować. Widzi, że niektóre przedmioty są do siebie podobne, a inne nie. Chcąc poznać przedmioty rozkłada je na części. Zazwyczaj w tym czasie dopiero okazują zazdrość o rodzica.

VII skok rozwojowy – 41-46 tydzień

Dziecko zaczyna dostrzegać sekwencje i konsekwencje zdarzeń. Potrafi też przewidzieć część wydarzeń. Potrafi naśladować odgłosy i coraz lepiej komunikuje się z otaczającym go światem. Zamiast rozkładać przedmioty, składa je (np. klocki). Maluszek wskazuje przedmioty i chce, by je nazywano.

Świadomość, że dziecko przechodzi, w pierwszym roku swojego życia, intensywny rozwój, pomaga zrozumieć zmiany w zachowaniu maluszka. Rodzic jest w stanie przewidzieć pewne zmiany, przygotować się na ewentualne towarzyszące im niedogodności. Jednocześnie trzeba pamiętać, że każdy maluszek rozwija się w swoim tempie i owe umiejętności mogą objawiać się inaczej, w zależności od dziecka. Skoki rozwojowe określają tylko pewne okresy, w których dane zmiany zachodzą najczęściej. Nie wszystkie dzieci zaczynają raczkować, chodzić, czy mówić w tym samym momencie.

Share: